Den økologiske arbejdsgruppe

 

Hovedside

Oprettelse af en økologisk arbejdsgruppe

Medlemmerne

Den sociale sikringsordning

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Henrik Hooge

 

 

Juridisk kandidat fra Københavns Universitet, studier i bygningskunst på arkitektskolen på Charlottenborg og Cand. mag. i filosofi  fra Københavns Universitet. Medlem af Dansk Forfatterforening siden 1997. Arbejdslegater fra Künstlerhaus Lukas der Stiftung Kulturfonds i 1999 og 2000. Valgkampmanager for Partia e të Gjelbërve të Kosovës - Kosovas Grønne Parti - og initiativtager til en international konference for Balkans grønne partier i 2000. Tidligere koordinator for den  danske afdeling af det nu nedlagte Barsebäcksoffensiv. Koordinator for internationalt symposium om European Spallation Source i 2002 og medinitiativtager til og medkoordinator for international konference om atomkraft og vedvarende energi i 2005.

Bøger: Digtsamlingen Jeriko (1996), og novelle- og essaysamlingen Små Fortællinger/Totalromanen (1997).

Af essays på denne hjemmeside, se f.eks. Tilløb til en grøn poetik, Hvad er grøn Litteratur ?, Begreber, argumenter og perspektiver i den økologiske etik og Klimaetik: Etiske perspektiver i den globale klimapolitik

Se også Promoting renewables and energy efficiency in institutional frameworks, Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i ØresundsregionenNotat om borgerinddragelse og udvikling af koncepter for en bilfri by og Kvanefjeldsprojektet: Miljø-, sikkerhedsrisiko og demokratisk tilbageslag?