Den økologiske arbejdsgruppe

 

Hovedside

Oprettelse af en økologisk arbejdsgruppe

Medlemmerne

Den sociale sikringsordning

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sociale sikringsordning

 

Hvad kan man få for 410 mio. kr. ?

Af Flemming Andersen og Niels Henrik Hooge

Når der tales om en socialsikringsordning for skabende kunstnere, er det værd at bemærke, at finansieringsgrundlaget allerede er tilstede. 260 mio. kr. er øremærkede til de skabende kunstnere på kulturbudgetterne og 140 mio. kr. udbetales i form af dagpenge og kontanthjælp. De 410 mio. kr. er i ren udbetaling, fordi de i forvejen kommer til udbetaling i andre puljer.

Som rådighedsbeløb for en socialsikringsordning er 410 mio. kr. et overordentligt stort beløb. 1997 udbetalte f.eks. Akademikernes A-kasse 422 mio. kr., Magistrenes A-kasse 411 mio. kr. og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes A-kasse 416 mio. kr. til deres arbejdsløse medlemmer. Beløbet er en tredjedel større end hvad A-kassen for Selvstændige, to og en halv gang mere end hvad Folkeskolelærernes A-kasse og otte gange mere end hvad Journalisternes A-kasse udbetaler til deres arbejdsløse medlemmer.

Det bør endvidere understreges, at de 410 mio. kr. er et minimumsbeløb, der ikke indbefatter en del af de mindre puljer på kulturbudgetterne - typisk blandingspuljer - der også er øremærket til de skabende kunstnere. En nærmere granskning af disse vil utvivlsomt bringe flere ressourcer for dagen.
Indtrykket af det store rådighedsbeløb bliver kun forstærket, når man stiller det i forhold til omfanget af den kreds af nydende medlemmer, ordningen vil kunne tænkes at omfatte. En betænkning fra 1989 om kunstnerens sociale vilkår og December 95-forslaget til en social sikringsordning for skabende kunstnere, der blev fremsat af kunstnernes egne organisationer, satte tallet for denne kreds af personer til ca. 2000. En ordning for 2000 skabende kunstnere vil kunne give hvert enkelt medlem et maksimumbeløb på 17.083 kr. om måneden.

Såfremt ordningen omfatter de 3-4000 personer, men dog nærmere 3000 end 4000, som den økologiske arbejdsgruppe ansætter omfanget af den nydende medlemskreds til, vil 3000 medlemmer hver kunne få en maksimumydelse på 11.389 kr. om måneden og 4000 medlemmer hver en maksimumydelse på 8.542 kr. om måneden.

den grafiske figur kan man følge udviklingen i rådighedsbeløbet for det enkelte medlem ansat efter størrelsen af den nydende medlemskreds.


Endelig bør man notere sig, at en afgørende forskel på en socialsikrings- eller erhvervsstøtteordning af denne karakter og en almindelig a-kasse er, at hvor mange eller de fleste dagpengemodtagere vil modtage fuld ydelse, vil stort set ingen af modtagerne af erhvervsstøtten modtage fuld ydelse, fordi de næsten alle sammen har løbende indtægter. Den sociale sikringsordning kan derfor sammenlignes med en a-kasse, der kun udbetaler supplerende dagpenge.

Modtagerkredsen for en erhvervsstøtteordning kan derfor være overordentlig omfattende, samtidigt med at den ikke belaster de offentlige budgetter med samme vægt som en a-kasse. Selvom denne forskel er behæftet med den ulempe, at omkostningsberegningerne vanskeliggøres, opvejes ulempen af sandsynligheden for, at ordningen vil vise sig at være langt billigere end prognoserne viser.

           30/9 - 98

                                 

Kilder:

Mette Koefoed Jørgensen, Jørgen Morsø Jørgensen, Bent Malinovsky og Hanne Wikman, Statistisk undersøgelse af skabende kunstneres indkomstforhold, Kbh. 1997.
Kunstnernes sociale vilkår, Betænkning nr. 1163, Kbh. 1989.
Hanne Wikman og Mette Koefoed Bjørnsen, Forslag til social sikringsordning for skabende kunstnere, Kbh. 1995.
Kulturpengene 1997, http://www.kum.dk/publ/pengene/fuldrapport.html
Statistisk årbog 1997, Kbh. 1997.
Budget 98 redegørelse, Finansministeriet maj 1998.
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, Årsberetning for 1997.

 

En social sikringsordning er mulig
Socialsikringsordningens personkreds - hvem og hvor mange ?
Forslag til Dansk Forfatterforenings generalforsamling d 21/11 1998
Tale ved Dansk Forfatterforenings generalforsamling 21/11 1998
Læserbrev i februar 1999 nummeret af forfatteren.
Korrespondance
 

lebron 11 louis vuitton outlet beats by dre cheap louis vuitton outlet louis vuitton uk louis vuitton outlet jordan 6 sport blue Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet cheap jordan shoes retro jordans for sale lebron 12 jordan 6 history of jordan beats by dre solo coach factory outlet beats by dre outlet history of jordan 6s michael kors outlet cheap jordans nike kd 7 retro jordans jordan 6 sport blue cheap jordans louis vuitton outlet coach outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet lebron 12 lebron 11 Lebron 12 sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet Cheap Oakley Sunglasses michael kors outlet sport blue 3s foamposites