Den økologiske arbejdsgruppe

 

Hovedside

Oprettelse af en økologisk arbejdsgruppe

Medlemmerne

Den sociale sikringsordning

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sociale sikringsordning - korrespondance

 

 Det følgende læserbrev blev offentliggjort i februar 1999 nummeret af Forfatteren

En Korrektion

Af Niels Henrik Hooge

  Gunna Dragsbo skriver i det sidste nummer af Forfatteren, at bistandslovens regler er blevet ændret på en sådan måde, at det nu er tilladt for de skabende kunstnere at udøve kunstnerisk virksomhed, samtidigt med at de modtager kontanthjælp. Hermed vil jeg formode, at hun sigter til vedtagelsen af loven om aktiv socialpolitik, den såkaldte aktivlov, fra 1997.
   Aktivloven udgør set fra forfatternes, billedkunstnernes, scenografernes og komponisternes synsvinkel et horribelt tilbageslag, fordi den forener de værste elementer fra den hidtidige lovgivning med rigoristiske aktiveringsforanstaltninger, der ikke tager hensyn til de skabende kunstneres særlige situation.
   I Kontanthjælpsudvalgets 2. rapport, der er en del af lovens forarbejder, fastslås det udtrykkeligt, at personer i erhverv, hvor indtægterne kan være svingende, ikke er berettigede til hjælp, blot fordi deres indkomstgrundlag svinder ind. Det hedder endvidere, "at en kunstner som andre kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og herunder tage imod ethvert rimeligt tilbud om arbejde eller deltagelse i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. En kunstner kan som andre ikke stille krav om alene at påtage sig en bestemt slags arbejde/beskæftigelsesfremmende foranstaltning (...) Konklusionen må derfor være, at der ikke er basis for at indføre særregler for kunstnere i bistandsloven, idet de må indpasses under de gældende regler i overensstemmelse med den praksis, der gælder for andre selvstændige erhvervsdrivende".
   Det ovenstående repræsenterer en fortsættelse af en gammel, dybt forkastelig praksis. Det nye i loven er, at disse aktiveringsforanstaltninger skal iværksættes med det samme eller inden 3 måneder, jvf. lovens § 10.
   Gunna Dragsbo skriver endvidere, at Dansk Forfatterforening har gjort et stort stykke arbejde for at forbedre forfatternes økonomiske forhold. Aktindsigt i kulturministeriets korrespondanceliste viser imidlertid, at der fsva alt, hvad der har med kunstnernes sociale vilkår at gøre, ikke har været rettet henvendelse fra Dansk Forfatterforening til kulturministeriet siden d. 19/10 1995. Arbejdet med socialsikringsordningen foregår i Kunstnerrådet, hvor også Dansk Forfatterforening har sæde. Den sidste henvendelse fra Kunstnerrådet til kulturministeriet skete d. 24/1 1995.

 

 
Brev til konsulent i kulturministeriet, Helvinn Høst, af 12/11 1998
Brev til Vagn Steen af 10/11 1998
Brev Til Knud Vilby af 19/11 1998
Anden korrespondance
Forslag til Dansk Forfatterforenings generalforsamling d 21/11 1998
Tale ved Dansk Forfatterforenings generalforsamling d 21/11 1998
En social sikringsordning er mulig
Socialsikringsordningens personkreds - hvem og hvor mange ?
Hvad kan man få for 410 mio kr ?
 

beats by dre cheap louis vuitton outlet jordan 3 sport blue coach outlet online history of jordan 6s cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet history of jordan 6s Louis Vuitton Outlet lebron 11 cheap jordans louis vuitton outlet concord 11s louis vuitton outlet sport blue 3s cheap jordan shoes michael kors outlet jordan 6 history of Jordan Lebron 11 jordan 6 history of jordan legend blue 11s for sale jordan 3 sport blue sport blue 6s kate spade outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s kate spade diaper bag kate spade outlet new jordans louis vuitton outlet louis vuitton uk jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s oakley sunglasses outlet michael kors outlet cheap jordans