Den økologiske arbejdsgruppe

 

Hovedside

Oprettelse af en økologisk arbejdsgruppe

Medlemmerne

Den sociale sikringsordning

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I erkendelsen af at Dansk Forfatterforening ikke i tilstrækkelig grad var en udfarende kraft på den kulturpolitiske scene, dannede en håndfuld af dens medlemmer i 1998 en økologisk arbejdsgruppe for at formidle økologiske bevidsthedsformer indenfor foreningen og i litteraturen. På grund af forfatterstandens økonomiske krise kom tyngdepunktet for gruppens aktiviteter snart til at ligge på udviklingen og promoveringen af et koncept for en socialsikringsordning for skabende kunstnere. I løbet af gruppens korte, men hektiske levetid frem til midten af 1999 sattes en række initiativer i gang, der måske på længere sigt kan bidrage til en holdbar løsning på forfatternes økonomiske problemer. Denne hjemmeside er en præsentation af den økologiske arbejdsgruppe og den kampagne, den satte i gang.

Den økologiske arbejdsgruppe har nu et CO2 neutralt website